Guide: speedbådskørekort, duelighedstegn og yachtskipper

Hvem har ikke leget med tanken om at stå som kaptajn på sin egen speedbåd eller yacht? For nogle er det helt fint, at det bliver ved tanken. For andre arbejdes der mere målrettet på at få tanken og drømmen realiseret.

At gøre dette lidt vage drømmescenarie til virkelighed kræver blandt andet, at du får taget den fornødne uddannelse til at kunne stævne ud af havnen, hvis din båd er af en vis størrelse.

Hvornår kræves der et speedbådskørekort?

Reglerne for, hvornår du skal have et speedbådskørekort, kan godt være lidt kringlede, men i hovedtræk kræves det, hvis:
• Båden er mellem 4 og 15 meter lang
• Motoren er på 58 hk eller mere
• Båden er planende (båden løftes delvist op fra vandet ved en vis hastighed)

I visse tvivlstilfælde kan det være op til Søfartsstyrelsen at afgøre, om en båd tilhører denne kategori.

Hvis du er i tvivl, så kan du jo tage et speedbådskursus under alle omstændigheder, så er du på den sikre side.

Et speedbådscertifikat kan tages af alle personer, der er fyldt 16 år. Du behøver ikke at have nogen sejler-erfaring, inden du tager kurset.

Et speedbådscertifikat skal ikke fornyes. Det er evigt gyldigt.
Hvis du sejler i en dansk registreret båd, gælder dit certifikat også i udlandet.

Hvor kan jeg tage et speedbådskørekort?

Det kan du tage flere steder rundt i landet. Der er mulighed for at tage et speedbådscertifikat i mange kystnære byer i Danmark. Så uanset hvor i landet du bor, kan du nemt komme til et kursus.

Et kursus varer kun en enkelt dag eller to at gennemføre, så det er ret hurtigt klaret. Klarer du ikke at bestå kurset i første forsøg, kan du de fleste steder tage prøven igen, indtil det lykkes. Det koster ikke ekstra.

Der er også god information at hente her på Speedbådcertifikat.dk. Sæt dig godt ind i så meget som muligt, inden du melder dig til.

Hvad lærer jeg på et sejlerkusus?

På det kursus, der skal ende med, at du har dit speedbådscertifikat i hånden, vil du blandt andet komme til at lære følgende vigtige discipliner:

• Fartøjskendskab
• Søfartsregler
• Søsikkerhed
• Styring og manøvrering af en motorbåd i høj fart
• Fritidsfartøjers maskineri
• Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer
• Beskyttelse af havmiljøet

Disse og andre vigtige elementer er med til at sikre, at du bliver så godt uddannet som muligt, inden du begiver dig ud på havet i et kraftfuldt fartøj.

Hvad må jeg sejle, når jeg har et speedbådscertifikat?

Når du har modtaget dit speedbådscertifikat, har du lov til at sejle i følgende:

• Hurtigtgående småbåde
• Alle typer joller
• Motorbåde, der måler op til 15 meter i længden
• Vandscootere

Hvad koster det at sejle uden et speedbådscertifikat?

Mener du ikke, at det er helt nødvendigt for dig at have et speedbådskørekort, så skal du vide, at du risikerer en klækkelig bøde, hvis du sejler uden. Det kan koste dig op til 5.000 kr.

Rent bortset fra den risiko, så er der jo langt større risici forbundet med at sejle på havet i en hurtigtgående motorbåd uden at have fuldstændigt styr på det hele.

Et speedbådskørekort koster et sted mellem 1.000 og 2.000 kroner plus prøvegebyr at tage.

Det er således på alle måder uhensigtsmæssigt at sejle uden kørekort. Husk at have det med dig, når du stævner ud. Præcis som du altid skal huske at have dit kørekort på dig, når du kører i bil.

Hvilke regler er der i øvrigt i forhold til speedbådssejllads?

Du skal naturligvis følge alle Søfartsstyrelsens regler for sejlads. Så dem skal du sætte dig grundigt ind i.

Desuden gælder der de samme regler for indtag af rusmidler på havet, som gælder i trafikken, når du kører i bil.

Derfor må du ikke sejle i speedbåd, når du har en promille på over 0,5. De regler har man jo selvfølgelig af helt indlysende grunde. Det handler om sikkerhed. Både din og andres.

Hvad er et duelighedsbevis?

Et duelighedsbevis er et særligt bevis fra Dansk Sejlunion, der viser, at du har taget en særlig prøve i teoretisk og praktisk duelighed.

Denne duelighedsprøve giver dig de mest vigtige basiskompetencer i forhold til blandt andet sikkerhed til søs og manøvrering af en række fritidsfartøjer. Det kan både være sejlbåde og motorbåde.

Det er et bevis for, at du blandt andet mestrer følgende:

• Manøvrering af de fleste fritidsfartøjer
• Manøvrering ind og ud af en havn
• Sejlads i en sejlbåd under forskellige vindforhold
• Kendskab til søsikkerhed
• Håndtering af en mand-over-bord-situation
• Kendskab til søvejsreglerne
• Kendskab til afmærkning af farvandene og navigation

Du bliver altså prøvet i de allermest nødvendige discipliner inden for sejlads.

Det er også muligt at tage en duelighedsprøves teoridel online.

I det hele taget gælder det om at have stor respekt for havet og at være så godt uddannet som overhovedet muligt, når du færdes derude.

Tag en yachtskipper-uddannelse

Uddannelsen til yachtskipper er en stor og krævende uddannelse. Den er da også delt i to dele.

Som yachtskipper af 3. grad kan du tage et halvt års praktik på søen og dermed få ret til at være styrmand på et fritidsfartøj på op til 24 meter i længden på alle Verdens have.

Ønsker du at tage en overbygning til denne del af uddannelsen, så kan du tage et sønæringsbevis som yachtskipper af 1. grad.

Du bliver uddannet i følgende:

• Navigation
• Søret
• Meteorologi
• Sømandskab
• Søvejsregler

Et sønæringsbevis udstedes af Søfartsstyrelsen. For at kunne søge om det, skal du blandt andet have en gyldig syns- og høreattest for fritidssejlere, der udstedes af en søfartslæge.

Få et maritimt VHF-kursus

Det er vigtigt at kunne komme i kontakt med andre, når du er på søen. Det kan din mobiltelefon selvfølgelig gøre, men den kan jo sætte ud. Desuden kan du med en VHF-radio i båden nemt kommunikere med andre brugere og direkte med myndighederne i den havn, du tænker dig at anløbe.

Det kræver faktisk en hel del at blive certificeret til at anvende en VHF/DSC-radio. Det kræver et bestået Short Range Certificate, som er ret omfattende.

Du kan tage dette kursus og den efterfølgende prøve online. Du skal være fyldt 15 år for at kunne deltage i dette kursus.

SCR-certifikatet udstedes af Søfartsstyrelsen.

Kom godt fra havn

Når alle disse mange krav kan hakkes af på din liste, så er du så godt klædt på som muligt i forhold til at forberede dig på den første af mange skønne og oplevelsesrige eventyr på havet.

Forberedelse er altid vigtig. Når du begiver dig ud på havet, er det naturligvis ekstra vigtigt, at du har taget de nødvendige kurser og ved, hvad du skal gøre både ved almindelig sejlads og i en nødsituation. Det giver sikkerhed og tryghed om bord. Resten kommer med erfaringen.