Guide: sådan registrerer du din båd

Danmark. Et land med kystrækninger så lange, at vores farvand har plads til utrolig mange både. Med stor bådplads medfører stort ansvar. Det er derfor særdeles betydningsfuldt, at hver enkelt båd bliver registreret. Dette vil først og fremmest skabe et mere koordineret bådsystem, men dette viderefører yderligere, at livet med båd bliver tryggere.

Når din båd er registreret, er der store fordele tilknyttet. Det bliver en unik båd, da dens data og kendetegn bliver sikret og forankret – båden får en kendt historik. I denne guide finder du svar på de ofte stillede spørgsmål, når det kommer til gode råd vedrørende registrering af båd.

Hvorfor skal båden registreres?

En af de vigtigste grunde til, at det er en verdensklasse ide at få registreret sin båd er, at den af denne lille årsag bliver mindre attraktiv for en tyv at stjæle. En båd har en masse unikke tal tilknyttet sig, vel og mærket hvis den er registreret, der både er synlige og gemt væk. Disse kaldes nummerskiltene.

De skjulte numre hjælper mod, at tyvene ikke engang har muligheden for at stjæle din båd og slibe de synbare unikke numre af. Hvis en båd med bortslebet skrognummer opdages, er der ikke nogen tvivl om, at noget er galt. Herfra kan man ved hjælp af de andre ID-mærker fastslå bådens identitet.

Det er derfor en rigtig god ide, at få sin båd registreret. Og her kommer nogle retningslinjer til, hvordan dette bedst gøres.

Registrering inddelt i 3 niveauer

Bådbogen.dk er en indgangsportal til identifikation af lystfartøjer og ejerforholdene omkring disse. Det er på denne side, at man kan registrere sin båd og generelt tjekke andre både i registret, hvis du f.eks. skal købe en brugt båd og vil være sikker på, at den ikke er stjålet. Bådbogen har information og identitet på alle registrerede både. En båd kan registreres på tre forskellige trappetrin, alt efter om den har være registreret før eller ej. Inddelingen er delt op i hhv. A, B og C:

• A-klasse

I denne klasse har båden været registreret helt fra begyndelsen. Registreringen er foretaget på grundlag af den originale slutseddel samt bådens konformitetsdokument – altså bådens unikhed. Derfor er der sikkerhed for bådens identitet, og ejerkæden er dermed også fastklart. En ny A-registrering vil derfor danne grundlag for eventuelle finansieringer og selvfølgelig en forsikring.

• B-klasse

Både har siden den var ny i en eller flere perioder ikke været registreret. Men selve bådens ID-numre er blev kontrolleret og godkendt. Det er ikke garanteret, at båden ikke er stjålet, men det er med stor sandsynlighed, at den korrekte identitet, årgang mm. Er forankret. Her skal båden registreres på grundlag af ejerdokumentation, fotos af båden samt dens ID-numre. Klasse B vil næppe være nok til en finansiering, men det vil i langt de fleste tilfælde være grundlag til, at båden kan forsikres.

• C-klasse

Før 16. juni 1998 var der ikke specifikke krav om skrognummer. Både, der tilhører C-klassen, og som ikke er blevet registreret siden den var ny, er derfor formegentlig solgt på denne dato. Hvis båden har en unik identitet, kan ejerforholdet samt båden imidlertid godt registreres. I nogle situationer kan båden også tildeles et skrognummer af Bådbogen, men dette skrognummer ville ikke have en sammenhæng med bådens produktionsår, men alene henvise til registreringsåret. Registreringen laves på grundlag af ejerdokumentation og fotos af båd og ID-numre.

Registrering ved ejerskifte

Så langt så godt. Du sidder måske og er i tvivl, hvilen klasse din båd tilhører. Men hvis du har købt en brugt båd, er tvivl hvilken klasse den tilhøre og gerne vil registrere den med dig som ejer, så kan du gå ind på Søfartsstyrelsens hjemmeside, hvor du kan udfylde skibsskødet samt R-anmeldelse og indsende disse dokumenter som beskrevet på hjemmesiden.

Priser ved registrering af både

De forskellige priser for registrering af både er delt op som følger:

• Nyregistrering inklusivt årsgebyr 480,-
• Omregistrering 300,-
• Årsgebyr 240,-
• Ny registreringsattest 60,-
• 2 nye nummerskilte 180,-

Alle priserne er DKK inklusivt porto og moms.

Årsgebyret dækker fra den 1. januar til 31. december. Hvis man registrerer i andet halvår, opkræves der kun et halvt årsgebyr (120,-). Hvis der skal foretages en omregistrering, skal dette gøres af den nye ejer ved hjælp af omregistreringsformularen, idet Bådbogen ikke automatisk får oplysninger om ejerskifte. For omregistreringer foretaget i andet halvår, bliver der også her kun opkrævet et halvt årsgebyr. Hvis man omregistrerer i første halvår, vil et halvt årsgebyr tilbagebetales til tidligere ejer.

Formalia for registrering af din fritidsbåd

Når du skal have din båd registreret, skal du have følgende informationer klar til at blive udfyldt på formularen:

Ejerskabet

 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • CPR-nummer
 • Mobiltelefon
 • E-mail

Båden

 • Type (motorbåd, sejlbåde, jetski/vandscootere)
 • Fabrikat
 • Model
 • Årgang
 • CIN
 • Bådnavn
 • Farve på skrog
 • Udstyr (f.eks. Garmin 720)
 • Hjemhavn
 • CE godkendelsesnummer
 • MMSI
 • VHF-kaldesignal

Herudover skal du også være bevidst om, hvor mange motorer der er og følgende information på hver motor:

• Motortype
• Fabrikat
• Motoreffekt hk.
• Motornummer
• Transompladenummer
• Drevnummer

Alt i alt

Alt i alt kan det ikke understreges nok gange, hvor vigtigt det er at få registreret sin båd, og hvor vigtigt det er at undersøge bådregistrering, inden du køber en brugt båd. Der findes utrolig mange efterlyste både, som alle samles på portalen stolenboats.dk, hvor man også kan søge efter både. Der er omkring 24 sider med omkring 8-10 både på hver, der er meldt stjålet.

Det er derfor særdeles vigtigt at undersøge sig vedrørende registrering godt og grundigt, og når du så selv har erhvervet dig en båd, så se at få den registreret på ordentlig vis. Bådbogen samler relevant dokumentation om bådeejer, båd og motor på et samlet sted og fungerer på den måde som en informationsbank, der holder styr på Danmarks bådregistreringer.

Der udstedes et sæt nummermærkater og en registreringsattest ligesom der gør med motorkøretøjer. Hvis du yderligere er i tvivl efter denne guide, kan du også altid tage fat i Bådbogen eller Søfartsstyrelsen og blive vejledt yderligere.