Guide: bådimport og køb af båd i udlandet

Står du overfor at ville købe en båd på tværs af Danmarks grænser, er der flere forhold, som du i denne forbindelse skal være opmærksom på både praktisk og lovgivningsmæssigt. Særligt hvad angår moms, samt hvordan du beskytter dine garantier som køber, er væsentlige områder at være bekendt med.

Herunder bliver du guidet igennem gode råd, som du med fordel kan benytte dig af i forbindelse med bådimport, og derudover kan du få nyttig viden om de regler, som regulerer området for køb af båd i udlandet.

Hvorfor købe båd fra udlandet?

Siden finanskrisen ramte i 2008 har det betydet faldende priser på indkøb af nye både. Denne effekt har smittet af på det private marked for brugte både, som også oplever pressede priser i dag. Det estimeres, at prisen på køb af ny båd er faldet mellem 15-20%.

Udviklingen har gavnet de forbrugere, som ønsker sig at anskaffe sig en båd fra det brugte marked. 

Der er et stort marked her med en bred variation af forskellige bådtyper og til lavere priser.

Det særligt attraktive ved køb af båd i udlandet handler om økonomien, når det kommer til moms. Som bekendt er momsen i Danmark på 25%. I Tyskland ligger momsen på 19%, og i Frankrig befinder den sig på 19,6%. 

Dette er en væsentlig faktor, som spiller ind på at kunne erhverve sig en båd til lavere pris sammenholdt med de danske købsbetingelser.  

Eftersom der som udgangspunkt ikke skal betales told af køb af en båd erhvervet indenfor EU’s grænser, kan du med fordel købe en båd fra et EU-land.

Særligt for de købere, som ønsker at købe en større båd, kan der være ekstra god grund til at se på mulighederne for køb af båd i udlandet som følge af momsbesparelsen. 

 • Lavere priser på køb af nye både
 • Lavere priser på markedet for brugte både
 • Mulighed for at købe en båd til lavere pris end før finanskrisen
 • Stor bredde af forskellige typer af både 
 • Lavere moms ved køb af båd i udlandet
 • Der skal ikke betales told ved køb af en båd fra et andet EU-land

Forskellen på køb af brugt båd og ny båd fra en autoriseret forhandler 

Grundlæggende kan køb af båd i udlandet foregå på 2 måder, når du handler som privatperson.

Hvis du vælger at købe en brugt båd fra en privatperson fra udlandet, skal du være ekstra omhyggelig med at besigtige båden, så du sikrer dig, at der hverken er fejl eller mangler. I denne situation vil princippet om ”købt som beset” gælde. 

I tilfælde af at der skulle blive opdaget fejl eller mangler efter købet, kan det blive svært at placere ansvaret, medmindre der er udarbejdet en købskontrakt mellem dig som køber og bådens ejer. En købskontrakt kan desuden medvirke som købers garanti for, at der ikke er pant i båden, da sælger vil skriver under på dette forhold. 

Det er ulovligt at skjule eventuel pant i båden i forbindelse med en privat handel.

Både en grundig gennemgang af bådens installationer og udstyr samt prøvesejlads kan være med til at kunne forhåndsbedømme båden og dens funktion. 

Selvom der kan være penge at spare ved at købe en brugt båd, skal du være ekstra omhyggelig med at undersøge den tilstand, da købet som udgangspunkt ikke er dækket af nogen garanti.

Sørg for en grundig gennemgang af båden og besigtig den gerne á 2 omgange, da du typisk vil være mere kritisk anden gang, du undersøger den. Det anbefales også, at du undersøger og tjekker båden både på land og i vand.

Overvej professionel hjælp fra en bådsagkyndig

Hvis du har brug for kyndig hjælp i forbindelse med køb af båd i udlandet, kan du benytte dig af muligheden for at få professionel vejledning fra en bådsagkyndig, som kan bidrage med at tjekke båden og dens tilstand.

Hvis du derimod køber en båd hos en autoriseret forhandler, er du bedre stillet i forhold til at få dække rimelige fejl eller mangler ved båden, som opdages indenfor garantiperioden. En forhandler har en overdragelsesprocedure, som indebærer både professionel gennemgang samt en prøvesejlads.

Som udgangspunkt vil der gælde 2 års reklamationsret ved køb af ny båd fra en forhandler, som gør dig bedre stillet som køber sammenholdt med køb af en brugt båd.

Forhandleren vil typisk dække rimelige fejl eller mangler i forlængelse af Købeloven.

Hvilken lovgivning beskytter dig som køber?

Det er særligt vigtigt at forholde sig til de juridiske aspekter omkring bådimport, da det kan sikre dine rettigheder som forbruger.

Det er overordnet set Købeloven, som beskytter dig som køber i forbindelse med køb af båd i udlandet. Det regulerer forholdet mellem hhv. sælger og køber. Men i praksis kan det blive en både vanskelig og langvarig proces at placere et ansvar for f.eks. fejl eller mangler, som er opdaget efter køb. 

Den bedste måde at sikre sig mod efterfølgende uenigheder om fejl og mangler er ved at udarbejde en købskontrakt i forbindelse med køb af brugt båd.

Derudover skal du være opmærksom på, at der er en række vigtige dokumenter og papirer, som skal være i orden ved købet, for at du kan få lov til at få båden registreret i Danmark. Disse drejer sig både om dokumentation for overholdelse af eftersyn, korrekt vedligeholde, momsbetaling m.fl.

Det er f.eks. afgørende, at der bliver udfyldt korrekt dokumentation for, at der er betalt moms af båden i det land, som båden er købt i og befinder sig i ved køb.

I denne forbindelse er det væsentlig for dig som køber at vide, at der ikke eksisterer en overordnet, international standard for køb af båd fra et land til et andet. Derfor vil der gælde forskellige procedurer og regler, som vil variere fra land til land.

Det kan være en fordel for dig som køber at alliere dig med en lokal advokat, som kender den gældende lovgivning på området i det land, hvorfra du køber båden. Vedkommende vil desuden kunne hjælpe med at udfærdige de påkrævende dokumenter, så de lever op til reglerne. 

Undersøg om der er gæld i båden

Hvis du gennemfører køb af båd i udlandet, som erhvervet af en privatperson, er det centralt, at du på forhånd sikrer dig, at der ikke er gæld eller pant i båden. 

I USA findes et overordnet register, som kan fortælle om, hvorvidt der er pant i en båd. Men hvad EU angår, findes sådan et overordnet register ikke. Derfor vil det opleves, at der gælder forskellige regler i de forskellige EU-lande.

Det kan koste dig dyrt at købe en båd med stor pant, der skal indløses. Det kan både dreje sig om gæld i forbindelse med sælgers køb af båden eller gæld til marina for pladsleje og lignende.

I samme forbindelse skal du sikrer dig, at den person som sælger båden, også er bådens ejermand (og at vedkommende ikke blot sælger den for en anden).

En købskonktakt kan være med til at stille dig som køber mere sikkert i forbindelse med et køb af en brugt båd, da sælger i denne skal skrive under på, at båden ikke er hæftet med gæld. I købskontrakten kan det være en fordel at få en medunderskriver udover selve sælgeren/ejermanden af båden. Dette kan f.eks. være en ægtefælles til sælgeren. I tilfælde af dødsfald vil en medunderskrift kunne hindre eventuelle stridigheder i forhold til det retmæssige ejerskab af båden og arveret.

CE-mærkningen angiver sikkerheden på en fritidsbåd

Når du specifikt ønsker at købe en fritidsbåd fra EU, kan du med fordel gå efter både med CE-mærket. Denne mærkning er skabt for at ensarte sikkerheden ombord på fritidsbåde, der måler mellem 2,5 – 24 meter i længen, og som er produceret og bygget i EU (inkl. EFTA-landene Island, Norge og Liechtenstein) efter d. 16.06.98. 

Alle fritidsbåde, som er bygget efter dette tidspunkt, skal være CE-mærkede for at have lov at blive markedsført og anvendt i EU.

Denne mærkning er desuden medvirkende til at højne muligheden for at videresælge båden. Derudover er CE-mærkningen med til at højne muligheden for at få udbetalt erstatning fra bådens forsikringsselskab i tilfælde af skade på båden.

Ordningen er sikret fra EU’s side i forhold til at give et minimumomfang af sikkerhed ombord på fritidsbåde og er opsat for at sikre, at bådene lever op til sikkerhedskravene på området.

Det er vigtigt, at du som køber undersøger, om båden er CE-mærket, for hvis den ikke er det, er det hverken lovligt at anvende den eller videresælge den.

Import af båd fra EU eller over EU’s grænser?

Når bådimport finder sted på tværs af landegrænser, vil EU være medvirkende til at regulere, hvorvidt du som køber skal betale importafgift. I forbindelse med bådimport til EU skal der i visse tilfælde betales importafgift og svares moms. 

Den store økonomiske fordel ved at købe en båd fra særligt middelhavslandene har en tiltrækkende effekt, da der ofte er større både til salg i dette geografiske område.

Hvis du vælger at handle båd fra f.eks. USA, vil der være forbundet en stor grad af sikkerhed for dig som køber, da der er styr på dokumentationen blandt andet i form af et specifikt register, som kan fortælle, om der er gæld i båden.

USA gør sig også bemærket positivt i forhold til, at priserne generelt vil være lavere end tilfældet i EU. Dog vil både fra USA ikke være omfattet af CE-mærkningen. Med hensyn til bådimporten, vil der bliver lagt moms på båden, hvis den indføres til Danmark. 

Selvom det kan være fristende at benytte sig af de lavere priser, skal du gøre hele det økonomiske regnestykke op, som både køb af båd, forsikring, eventuel erhvervsmoms mv. samlet set vil koste dig. Dette skal du sammenholde med formålet med bådens anvendelse og herved afgøre, hvilken type af båd, der vil være den mest optimale for dig. 

Moms i forbindelse med køb af båd i udlandet

Med et køb af båd i udlandet er det centralt, at du forholder dig til momsbetalingen, og hvordan den reguleres. Der er forskel på hhv. køb af ny båd og en brugt båd, og derudover kan størrelsen på båden være med til at påvirke momsbetalingen.

Der er som udgangspunkt ingen problemer forbundet med at købe en brugt båd indenfor EU’s grænser, så længe du som køber kan dokumentere, at der er betalt moms i købslandet.

Dog skal du være opmærksom på, om den båd du køber, har været i besiddelse hos et udlejningsselskab. Hvis dette er tilfældet, vil der typisk ikke være betalt moms af båden i det land, hvor båden befinder sig. Dette aspekt har betydning for dig som køber, da du således er forpligtet til at betale moms, når båden importeres over Danmarks grænser. 

SKAT – Nye transportmidler

SKAT opererer med en betegnelse for fartøjer, der betragtes som ”Nye Transportmidler” hvor både, der måler over 7,5 meter hører til. Hvis du erhverver dig en båd af denne betegnelse, skal der betales dansk moms ved købet. I forhold til SKAT betragtes disse transportmidler (eller fartøjer) med en erhvervsmoms, som skal betales i det land, hvor båden benyttes. Denne regel dækker over både privatpersoner samt i forhold til virksomheder.

I forhold til både betragter SKAT køretøjet som nyt, hvis den har sejlet maks. 100 timer ved købstidspunktet, eller såfremt leveringen af båden finder sted seneste 3 måneder efter, at den første gang er blevet taget i brug.

Hvis din båd er omfattet af én af de to situationer, vil SKAT anse båden som et nyt transport middel, som er omfattet af erhvervsmoms – også selvom båden er købt i udlandet.

Tjekliste til brug for at undersøge en brugt motorbåd

Det kan naturligvis være attraktivt at købe en brugt motorbåd, da der kan være betydelige penge at spare. Dog er det vigtigt at være grundig i undersøgelsen af båden for at sikre dig mod ubehagelige (og dyre) overraskelser senere hen, når du har købt den.

Grundlæggende set anbefales det, at du gennemgår båden i punkter, og slavisk undersøger båden i forhold til en liste af punkter. 

I sidste ende vil det give dig det bedste overblik over båden med hensyn til samlet set at gøre op, hvor meget der skal laves eller eventuelt forbedres.

Særligt opmærksom skal du være i forhold til maskinen og maskinrummet. Som hovedregel gælder det, at des nyere maskinen er, des mere driftssikker vil den være.

Maskinen kan blive en dyr omgang at udskifte, og derfor er det vigtigt, at du undersøge denne, før bådimporten finder sted. I denne forbindelse anbefales det at foretage en længere prøvesejlads, hvor maskinen kan nå at blive varmet godt op og således blive driftsvarm. Her skal du tjekke, om temperatur og olietryk ligger korrekt.

Med disse råd kan du sikre dig bedst muligt både praktisk og økonomisk:

 • Undersøg den specifikke båd for eventuel pant eller restgæld
 • Undersøg om båden er CE-mærket
 • Undersøg båden på land og tjek om der er skader på skruetøj eller drev
 • Undersøg båden på land i forhold til vinterkonservering (er der frostskader eller frostsprængninger?)
 • Få lavet et osmosecheck (særligt anbefalet til både af ældre dato)
 • Sørg for at få kvittering på hovedrenovering 
 • Foretag en prøvesejlads for at sikre dig at instrumenterne virker optimalt

Gennemførsel af køb af båd i udlandet

En gennemførsel af betaling for køb af båd i udlandet vil typisk finde sted digitalt. Her er det vigtigt, at du sørger for i størst muligt omfang at undgå at blive snydt, hvis du har købt en brugt båd af en privatperson. 

Den bedste måde at gøre dette på, er ved at overføre købsbeløbet til en låst konto, som forhindrer sælgeren i at trække pengene ud, førend der er fuld enighed om overdragelsen af båden, og således enighed om, at handlen er godkendt af begge parter. 

Du skal være opmærksom på, at en pengetransaktion på tværs af landegrænser kan tage flere dage.

Hvis du har anskaffet sig en større båd af stor værdi, kan det være en fordel at alliere dig med en mægler, som sørger for at gennemføre transaktionen korrekt og sikkert.

Bådtransport til Danmark

Med et køb af båd i udlandet gælder 2 muligheder for at få din nyindkøbte båd fragtet hjem til sin havneplads i Danmark. Du kan enten selve foretage transporten, eller du kan få en professionel aktør til at klare arbejdet for dig. 

For mange kan det være forbundet med enten usikkerhed eller utryghed at fragtet en ny og ubekendt båd hjem, hvor både årstid og ikke mindst tidsomfang spiller ind. I denne situation har du mulighed for at benytte dig af en professionel udbyder af bådtransport.

Du kan finde udbydere, som både tilbyder hjemsejlads af både i Norden og i den øvrige del af Europa. 

Bådtransport indenfor Europa vil typisk finde sted på enten lastbil eller med skib.

Det kan være en ekstra sikkerhed for dig som ny bådejer at sørge for, at transporten sker sikkert og forsvarligt og med brug af det rette udstyr og ved hjælp af en erfaren chauffør.

Såfremt højden på din båd måler 4,10 meter eller derover, kan det svare sig at få den fragtet med skib fra Sydeuropa, eftersom broerne på motorvejsstrækningen igennem Tyskland har en begrænset højde.