historie

HISTORIE

LÆS HISTORIEN OM PANAMAKANALEN H

Visionen bag en kanal, der forbandt Atlanterhavet og Stillehavet, startede længe før Panama blev udvalgt som lokation og byggeriet sat i gang. Selve konceptet med Panamakanalen daterer således helt tilbage til 1600-tallet. Alligevel skulle der gå helt frem til 1880, inden byggeriet af kanalen blev en realitet. En af årsagerne hertil var, at Columbia, der gennem tiderne ejede området, der i dag er Panama, ikke var interesseret i byggeriet af kanalen.

Dette førte til en amerikansk støttet løsrivelse af Panama fra Columbia, og det var ligeledes USA, der færdiggjorde byggeriet af kanalen, der kulminerede i 1914.

Efter den franske succes med oprettelsen af Suez-kanalen var tiltroen til, at franskmændene igen ville kunne forbinde to verdenshav med hinanden stor. Det var således Ferdinand de Lesseps, ingeniøren bag Suez-kanalen, der blev kontaktet, og byggeriet blev igangsat i 1880. Tekniske problemer og en høj dødelighed under arbejdet satte dog en stopper for projektet.

Det var den amerikanske præsident Theodore Roosevelt, der i sidste ende gav ordre til at fuldføre byggeriet af kanalen. Det anslås, at i alt ca. 25.000 arbejdere døde under arbejdet med at bygge kanalen – over 5000 af disse under den amerikansk ledede del af byggeriet.

Derfor byggede man kanalen

Panamakanalen blev bygget for at skabe en hurtigere og mere sikker rute for skibstransport mellem Atlanterhavet og Stillehavet. Siden færdiggørelsen i 1914 har Panamakanalen været en af verdens vigtigste og mest trafikerede farvande, og det er den stadig den dag i dag.

Panamakanalen er en central pulsåre for transport af varer og råstoffer mellem Nordamerika og Asien, hvorved verdenshandlen og Panamakanalen er bundet tæt sammen. Indtægter fra sejlads på Panamakanalen udgør ligeledes fundamentet for den panamanske økonomi.

Arbejdet med kanalen blev igangsat af franskmændene i 1880 og fuldført af amerikanerne i 1914, men ideen om en kanal mellem Atlanterhavet og Stillehavet og dennes helt afgørende betydning for handel og transport går helt tilbage til 1600-tallet.

Hvem ejer kanalen?

Indledningsvis blev kanalen ejet af USA. En række protester imod den amerikanske tilstedeværelse førte dog til, at præsidenterne for Panama og USA (Carter og Torrijos) i 1977 underskrev en traktat, der skulle sikre kanalens neutralitet og give Panama fuld kontrol med kanalen efter 25 år. Den fulde kontrol med kanalen blev opnået ved udgangen af 1999.

Panamakanalen administreres i dag af Panama Canal Authority og er stadig den dag i dag centrum for verdenshandel og internationale relationer.