kielerkanalen

Kielerkanalen (Nord-Ostsee-Kanal)

Find information om Kielerkanalen her

Hvor ligger Kielerkanalen?

Kielerkanalen (Nord-Ostsee-Kanal) er en kanal i den nordlige del af Tyskland.

Kanalen forbinder Nordsøen og Østersøen og er i alt 53 Sømil (98,6 kilometer) lang.

Kanalen er en af de mest benyttede kunstige kanaler i verden, her passerer mere end 30.000 skibe om året.

Benytter man sig af kanalen, kan man sparer turen nord om Jylland, hvilket svarer til 280 Sømil. Derudover nedsætter man også risikoen for at blive ramt af storme.

Fakta om Kielerkanalen

Længde53 Sømil (98 km)
Mindste gennemgangshøjde under bro40 meter
Maksimal hastighed8 knob (15 km/t)
Dybde11 meter
Bredde162 meter
Sejlrende bredde90 meter
Antal sluser2 i Brunsbüttel og Holtenau

Kielerkanalen kan maksimalt håndtere skibe i følgende dimensioner:
Længde: 235 meter
Bredde: 35,5 meter
Dybde: 10 meter
Højde: 40 meter over vandoverfladen

Historien om kanalen

Gennemsejling

Facts om kanalen

Hvem byggede Kielerkanalen?

Kielerkanalen blev anlagt som erstatning for Ejder kanalen (fra 1783) Det var rigskansler Otto Von Bismarck der igangsatte arbejdet. Kanalen blev skabt med henblik på militære formål.

Kielerkanalen blev bygget af 9.000 arbejdsfolk, som gravede 80 mio. m³ jord op, derudover byggede de 2 dobbeltsluser ved Brunsbüttel og Kiel samt to broer. Arbejdet tog 8 år.

Hvor lang tid tager det at gennemsejle kanalen?

Det tager ca. 8 timer at gennemsejle kanalen.

Hvor lang er Kielerkanalen?

Kielerkanalen er 98,6 km lang.

Hvornår blev kanalen indviet?

Kanalen blev indviet den 20.-21. juni 1895. Det var Kejser Wilhelm 2. der indviede kanalen, derforblev den i første omgang navngivet Kaiser-Wilhelm-Kanal. I dag går d en under navnet Nord-Ostee-Kanal på dansk Kielerkanalen og internationalt Kiel-Canal.

Mellem 1907-1914 blev Kielerkanalen udvidet til en bredde på 103 meter og dybde på 11 meter.

Hvor gammel er Kielerkanalen?

Kanalen blev indviet den 20.-21. juni 1895.

Hvor ligger Kielerkanalen?

Kielerkanalen ligger i det nordlige og forbinder Nordsøen ved Brunsbüttel med Østersøen ved Kiel-Holtenau.