Straffen for spiritussejlads afhænger af, hvor påvirket du er, og du kan få en stor bøde og i værste tilfælde få frakendt dine beviser samt retten til at føre skibe og arbejde som styrmand eller maskinmester. Bøden for spiritussejlads er svarende til en måneds nettoindtægt ganget med din promille, og minimumsbøden er på 1500 kr.

Bedøm artiklen
[Total: 0 Gennemsnit: 0]