HAR JEG BEHOV FOR ET SPEEDBÅDSKØREKORT FOR AT FØRE MOTORBÅD?

Baadadmin

faq

Det er altid godt med et speedbådskørekort, selvom du måske ikke SKAL have det til netop din båd. Et speedbådskørekort giver dig nemlig grundlæggende viden om sikkerhed og farer på vandet, og de ting er altid gode at have styr på. Faktisk skal du som bådfører have sat dig ind i både generelle og lokale regler i farvandene, du færdes i. Når det er sagt, så er der også motorbåde, der kan føres uden speedbådsbevis. Kort sagt gør et speedbådskørekort det lovligt for dig at sejle motorbåde på mellem 4 og 15 meter samt både under 4 meter, som har mere end 25 hestekræfter. Større både kræver sønæringsbevis som yachtskipper.